top of page
_MG_3760 HD.jpg

Förskolan ligger före säger Skolverket!


Det var härligt att höra dessa ord på en konferens som anordnades för grundskola och gymnasieskolan. Konferensens handlade om våld i ungas relationer och innehållet var annars både skrämmande och hoppfullt. Idag har var var femte ungdom varit utsatt för våld i sina nära relationer som sker psykiskt, fysiskt och sexuellt, både i verkliga livet och i digitala medier.

På konferensen pratades det bland annat om samtycke och det är här som Skolverket lyfter förskolans arbete med barns inflytande och deras personliga och kroppsliga integritet.


Förskolan har länge arbetat med de demokratiska värdena som ska ge barn möjlighet att göra sina röster hörda och få inflytande över sin vardag på förskolan. Att uttrycka sig, berätta vad som händer och hur det känns är grunden för att tala om vad som är okej för mig.

Efter den senaste revidering av förskolans läroplan har förskolor medvetet arbetar med målet om barns personliga och kroppsliga integritet. Till sin hjälp har förskolan använt olika material på temat stopp min kropp. Barns rättigheter med bland annat rätt till integritet

förstärktes också när barnkonventionen blev lag 2020.

Det arbete som görs på förskolan är så viktigt för barnens integritet, identitetsutveckling, deras välmående och ska och behöver fortsätta genom hela deras skolgång. 2022 skrevs samtycke in i grundskolans läroplaner som ett kunskapsmål.


I materialet Okej med dig finns det mycket stöd att hämta. Materialet är framtaget 2020 med medel från Jämställdhetsmyndigheten och är till stora delar kostnadsfritt. Till materialet finns det en bilderbok som går att köpa på Okej med dig:s hemsida. Där finns det också ett välarbetat handledningsmaterial med information om vad samtycke är, övningar för pedagogerna och barnen, en ramsa och affischer med bilder på situationer som barn och pedagoger kan analyser tillsammans. Sist i handledningen finns det 6 bilder som illustrerar okej med mig, ja, nej, vet inte, lyssna på svaret och samtycke.

På konferens berättade forskare, polisen, kommuner och ideella föreningar hur de arbetar för att förebygga och med våld i ungas nära relationer och i det arbetet är förskolan början och mycket viktig.


Här är länken till hemsidan där du hittar Okej med dig


Kommentare


bottom of page