top of page
_MG_3760 HD.jpg

Föreläsning i höst på konferensen ”Med fokus på de yngsta i förskolan”

Den 29 – 30 september i höst anordnar Gothia Fortbildning en tvådagarskonferens som fokuserar på förskolan.


På konferensen föreläser Camilla Lindgren på temat Det yngsta barnets väg till trygget.


Då det yngre barnet inte alltid har ett verbalt språk, måste du som pedagog ha tid att tolka barnets kroppsspråk. Hur tar du emot det lilla barnet för att skapa en trygg plattform för den fortsatta tiden i förskolan? Hur använder du dig själv som redskap för att ge barnet förutsättningar att bygga en relation? Och hur utvecklar du ett bra samarbete med vårdnadshavaren? En föreläsning med många praktiska exempel på hur vi som arbetar med barn bygger relationer och hur viktigt språket är som redskap i leken, i den sociala samvaron och i rutinsituationer.


Föreläsningen hålls 11:30 – 12:30 den 29 september 2016

Mer information om konferensen finns på Gothia Fortbildnings webbplats www.gothiafortbildning.se

Comments


bottom of page