top of page
_MG_3760 HD.jpg

Fördjupning kring RUS modellen för förskolechefer hos Global kids

Måndagen den 23 juli var det dax för ytterligare en föreläsning från Tuula och Camilla. Vi skulle under denna förmiddagen förtydliga vinster med att arbeta med RUS modellen och ge en grupp förskolechefer en kort introduktion i modellen. Tuula och Camilla är vana att använda oss av rollspel för att förtydliga våra exempel men det är ju inte lika lätt när man har hjälp av en tolk som ska översätta allt vi säger.


Stort tack till Sachiko som hade ett stort tålamod och lyckade översätta några av våra rollspel. Att få se hur förskolecheferna kände igen sig i flera av våra exempel både med hur pedagoger arbetar och hur barn ger oss feedback på våra verksamheter var jätte roligt. Det ska bli spännande att få följa denna grupp med chefer i sitt fortsatta arbete.

Under eftermiddagen så var det en ny föreläsning för 130 deltagare från Global kids och våra nya vänner från seminariet Mr Kubo och Mr Mizoguchi. Vi skulle fördjupa oss i frågan varför demokrati är viktigt för våra barn i förskolan och hur det är reglerat i svenska läroplanen för förskolan att vi ska arbeta med demokratiuppdraget och hur man kan använda sig av RUSmodellen som ett arbetsätt.


Mr Kubo som varit i Sverige på besök under våren för att titta närmre på hur demokrati fungerar stort i Sverige visade oss en liten film hur han såg att vi på olika sätt tänker lite olika mellan Sverige och Japan. Han hade bla sett hur man hade gjort en övergång för grodor i samband med att man byggde ett nytt bostadsområde, hur vi tänker vid övergångsställen för att underlätta övergången för dem med barnvagn och rullstolar mm. Sedan hade han reflekterat kring att en man hade haft med sig sin hund som han uppfattade på väg till arbetat då det var den tiden på dagen och hade undrat en del över det. Då var vi tvungna och fylla i att det kunde ju mycket väl vara så att manen skulle lämna sin hund på hunddagis innan han skulle vidare till sitt arbete. Det tog ett tag innan församling litade på att det faktiskt fanns och att det var reglerat hur länge hundar får vara själva hemma i Sverige, så de kunde även konstatera att vi har kommit väldigt långt även i djurens rättigheter.


Detta exemplet delger vi för det är så talande i hur den som tittar på något kan uppfatta det utan att ha all fakta bakom. Vi i svenska förskolor är väldigt duktiga och har en hög kompetens i varför vi bedriver den verksamhet vi gör men vi är inte alltid så duktiga på att sätta ord på varför vi gör som vi gör och varför det är viktigt och det är här vi kan använda oss av RUS modellen att sätta ord på vår tysta kunskap och kompetens.


Comments


bottom of page