top of page
_MG_3760 HD.jpg

Förändrat kunnande och lek

I förskolans läroplan står det att pedagoger ska följa upp, dokumentera och analyser barns förändrade kunnande. För att kunna göra detta uppdrag behöver pedagogerna ha kunskaper om vad som kan vara nästa steg i barnen utveckling. I förskolan ska hela barnets utveckling följas upp, dokumenteras och analyseras, inte en hel enkel uppgift och det ska göras kontinuerligt och systematiskt.

Barnens kunnande ska aldrig utvärderas utan det är alltid pedagogernas arbetsinsatser och förskolans utbildning som utvärderas.


I den norska filmen Små stora människor får vi följa två barns vistelse på förskolan under ett år. Barnen Haakon och Balder är två år när filmen börjar och vi får följa deras relation och vänskap. Under året leker de, har konflikter, hanterar utmaningar som de själv inte ha någon


kontroll över och utvecklar sin vänskap. I denna film som är ca 1 timme lång visas tydligt de båda barnens förändrade kunnande i deras sociala kompetens och lekutveckling.

Filmen visar också hur pedagogerna stöttar barnen genom att de bland annat sätter ord på det som händer, organisera undervisningstillfällen om värdegrunden, arrangera bestämda lekgrupper och och ge barnen inflytande över deras egna lärande. I filmen visas modigt nog även när pedagogerna inte är så pedagogiska. Som pedagog kommer du känna igen dig i hela filmen.

Till vår mejl fick vi en fråga om formuleringen om kunskap i förskolans läroplan. Där står det att begreppet kunskap är komplext och består av flera olika delar och kommer i uttryck i bland annat fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet. Dessa delar förutsätter varandra och samspelar. I filmen får vi följa hur barnens lekfärdigheter utvecklas från att ta kontakt med varandra till att bland annat gemensamt bygga ett torn med turtagande, ömsesidighet och samförstånd. Vi får också se hur deras förståelse för hur de påverkar varandra växer.

Under hela filmen fångas barnens kommunikation både, den som sker med kroppen, miner och verbalt och det går att avläsa barnens känslor och näst intill tankar.

Jag rekommenderar denna film till reflektion med kollegor om till exempel barns förändrade kunnande, pedagogernas barn- och kunskapssyn eller pedagogernas undervisning inom social kompetens.


Hur tydliggör du barns förändrade kunnande för barnen, kollegor och vårdnadshavare?


Hur skulle du beskriva de fyra "F:n"?


Hur skulle du beskriva Haakon och Balders lekutveckling? Vilka teorier kan du koppla det till?


Hur många olika metoder såg du att pedagogerna använde för att stötta barnens relationer? Vilka använder du?


I filmen är det fokus på barnens sociala utveckling. Hur kan du se att deras språk och motorik utvecklas?


Om du vill läsa mer om barns lek och hur den utvecklas kan du läsa våra artiklar Börja med RUS-modellen steg för steg artikel nummer 14-21. I dem hittar du även kopplingar till lekteorier.
Comments


bottom of page