_MG_3760 HD.jpg

De 5 nationella minoriteterna

Sveriges riksdag beslutade 2000 att ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter och därigenom erkändes de fem nationella minoriteterna. Staten ville genom detta ge minoriteterna en chans till att bevara, främja och utveckla sin språk och kultur.


De 5 nationella minoriteterna är judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer. Samerna är ett urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli(det betyder vårt språk), romani chib (det betyder romska tungan, språket) och samiska.