_MG_3760 HD.jpg

Barnets första språk

2006 spelade UR in programserien Barnet och Orden på Tuulas förskola Sportstugan i Stockholm. I dagens nyhets brev som kom från UR så lyfter de fortfarande programmet som viktigt. Tuula berättar i programmet hur hon arbetar med RUS för att blandannat kartlägga hur barnen tar kontakt med varandra.


I kalendern på vår hemsida kan ni anmäla er till föreställningar om RUS om ni vill veta mer.