top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen steg för steg nr 25- Sätter själv ord på det som sker, det man har, hur ...
Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 4 - Benämna världen

4a. Förstår ord.

4b. Pekar + säger ett ord.

4c. Sätter ord på det som sker med hjälp av en pedagog.

4d. Sätter själv ord på det som sker, det man har, hur något är.

4e. Sätter själv ord på det som har hänt.

4f. Sätter själv ord på det som ska ske.

4g. Sätter själv ord på sina egna känslor.


När pratet kommer igång

Nu har barnet ett stort ordförråd som hen kan uttrycka sig med. Barnet uttrycker sig så att omvärlden förstår vad barnet menar. I början prata barnet om sådant som händer nu, de sätter ord på sina iakttagelser och tankar. Barnet berättar också vad den har och hur något är. I sin kommunikation använder barnet verb, substantiv och adjektiv. I arbetet med RUS är det inte viktigt att barnet böjer verben rätt eller komparera adjektiven korrekt. Det viktiga är att barnet får möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar. Ju mer barnet själv får prata och lyssna på andra desto mer utvecklas språket.


4 d Sätter själv ord på det som sker, det man har, hur något är

Detta är det fjärde steget i område 4 benämna världen

Pedagogen Yvonne och barnet Sigfrid sitter ute på trappan in till förskola. Det är en blåsig dag och träden vajar i vinden. Sigfrid följer trädens rörelser och säger: Träden dansar. Yvonne tittat också på träden och säger: Ja det blåser mycket i dag så träden dansar i vinden.

Max leker ofta att han är gravid och ska bli förälder. Max och Yvonne är inne och leker med de andra kamraterna i lekrummet när han kommer fram till Yvonne. Max klappar sig på magen och säger till Yvonne” Jag har en bebis i magen, du får följa med när den ska komma ut” Vad spännande säger Yvonne när blir det dags? Max svarar ” Inte nu, sen” Max lekte denna lek under ett års tid. Yvonne fick vänta länge på förlossningen.


När barnen har något viktigt att berätta och deras egna ord inte räcker till löser barnen detta genom att hitta på egna ord som beskriver hur någonting är.

Efter sov vilan kommer Karim ut på gården där grillningen är i full gång. Över den öppna elden står en trefot med grillgaller över elden. Korvarna ligger på grillen och det doftar härligt på hela gården. När pedagogen Jenny vänder på korvarna rör sig gallret fram och tillbaka. Det är första gången Karim ser en trefot och han utbrister ”Titta!! En korvgunga”.


Barnen på förskolan Fyren är på utflykt till bondgården. De är uppfyllda efter bussturen ut på landet och intrycken är många. Stefan tittar på traktorn som kör på ängen och drar pedagogen Per i armen” Titta, titta en massa traktor ägg” (om ensilagebalarna).


Vad såg pedagogen?

Barnen i exemplen kommunicerar med sina ord och berättar om sådant som händer nu, de har eller hur något är. Pedagogerna i situationerna ger barnen tid att prata och är aktiva i dialogerna. Pedagogerna lyssnar aktivt och får ta del av barnens förmåga att hitta på egna ord som omgivningen kan förstå.När pinnen är så här liten kan man inte klättra på den och därför kommer man inte högst upp i träd för alla de pinnarna är alltid så små.

Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page