top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen, steg för steg artikel 8- Upptäcker den egna avdelningen

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 2 - Trygg i miljön


Det andra området heter Trygg i miljön och består av 6 steg


Miljön har stor inverkan på hur trygga barnen kan bli på förskolan. Pedagogerna är den viktigaste förutsättningen och med ett medvetet arbetssätt kring miljön kan miljön också skapa trygghet. När barnen vistas i förskolans olika miljöer lär de sig tillsammans med pedagogerna vad de kan göra där och vad man gör på olika ställen och genom att rutiner är återkommande skapas förutsättningar för trygghet.

2a. Upptäcker den egna avdelningen.

2b. Trygg inne på den egna avdelningen.

2c. Trygg ute på gården.

2d. Trygg i huset.

2e. Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.

2f. Trygg på nya platser.


“Leker bäst på mammas gata”


Grundförutsättningen för att barnen ska trivas och finna trygghet på förskolan är att det finns en fungerande relation till minst en pedagog. För att barnet ska kunna förflytta sig på förskolan, kunna välja aktivitet och hitta kamrater behöver de även vara trygga i den fysiska miljön. Det gamla ordspråket ”leker bäst på mammas gata” syftar till detta. Det är lättare att veta förutsättningarna, hitta vad man behöver och kamrater samt orientera sig i sin lekmiljö när man är trygg.


Alla som har rest på semester med sina barn förundras hur lätt barnen rör sig på semesterorten och hitta nya kamrater och leka med. För barnen är grundtryggheten, barnets vuxna med och de kan kasta sig in i äventyret som semestern erbjuder. När äventyret börjar på förskolan ska barnen erövra förskolans värld utan sin grundtrygghet, vårdnadshavarna. Detta gör att miljön blir en påtaglig dimension att bli trygg i och ta hänsyn till i barnets vardag.


Eftersom den fysiska miljön spelar en så stor roll i hur barnet trivs och utvecklas på förskolan måste vi pedagoger vara medvetna om vilka syften som styr hur vi använder rummen. Arbetslaget måste vara överens om hur rummen ska användas, syfte med materialet som finns tillgängligt och ha tankar om kontinuiteten i miljön.


I förskolans läroplan benämns miljön på flera ställen och den ska vara tillgänglig för alla barnen, trygg, inspirerande, erbjuda varierande aktiviteter, uppmuntra till lek, stimulerande för språkutveckling och barn ska ha tillgång till miljö både inne och ute.


Teori och praktik

En kollega berättade att hon var mycket irriterad över hur pedagogerna hanterar miljön på hennes sons förskola. När pedagogerna hade haft kvällsmöten möblerade de om avdelningen. När barnen kom nästa morgon hade alla saker bytt plats och barnen hade svårt att hitta något att göra. Under terminen hände detta flera gånger. Kollegan upplevde att hennes barn tyckte att det var jobbigt och att han hade svårt att finna sig till ro i miljön.


I sin iver att göra om flyttade pedagogerna även på ordningen hur barnen hängde sina kläder. Det slutade med att de flesta barnen hängde av sig på Davids hylla för det hade varit deras plats månaden innan. Kollegan konfronterade pedagogerna om hur de tänkte kring miljön på avdelningen och fick då till svar att de gjorde om så mycket för barngruppen var orolig. Det är väsentligt att vi har en tanke kring miljön och att vi i god tid förbereder barnen på förändringar som ska ske och att barnen kan vara delaktiga i de förändringar som pedagogerna genomför.


2 a Upptäcker den egna avdelning

Detta är första steget i område 2.


Barn har olika strategier att ta sig an nya utmaningar. Somliga barn vill titta på innan de själva är delaktiga och andra vill göra allt det nya på en och samma gång. När Astri kommer på morgonen med sin pappa möter pedagogen Charlotte dem med ett glatt leende och hälsar dem välkomna. Astri vinkar hejdå till sin pappa vid grinden och tar Charlotte i handen. Astri pekar på soffan och Charlotte frågar om de ska sätta sig i soffan, Astri nickar. Tillsammans med Charlotte och kamraten Sture tittar Astri på kamraternas aktivitet. Efter ett tag hoppar hon ner och hämtar sin favoritbok Pino i boklådan och sätter sig i soffan igen. Hon räcker boken till Charlotte och hon frågar om hon ska läsa den. Detta gör hon varje morgon.

Lina kommer inspringande på avdelningen med pappa hängande efter sig. Hon berättar för sin pappa vad hon gjorde i går och vad hon vill leka med i dag. Pedagogen Jesper skrattar med Lina och smittas av hennes entusiasm . När Jesper och Lina har vinkat till pappa dra Lina med sig Jesper till djur lådan som hon aldrig har lek med tidigare enligt henne själv.


Vad såg pedagogerna?

Oberoende av strategi behöver alla barn bekanta sig med miljön och lära sig vad och hur man gör där.

Att bekanta sig med miljön börjar under introduktionen och tillsammans med pedagogerna upptäcker barnen sina avdelningar. Barnen får god hjälp att förstå förskolans miljö när pedagogerna benämner det barnet ser och gör.


När en introduktion börjar måste pedagogerna har gjort en god planering som är väl förankrad i hela arbetslaget. Alla pedagogerna ska kunna rutinerna och vet när de ska genomföras för att barnen ska kunna känna sig trygga. Med fasta och tydliga rutiner skapar vi kontinuitet och förutsägbarhet som är förutsättningarna för att barnen lär sig våra verksamheter. Ju tryggare barnen blir med pedagogerna och miljön desto lättare är det att frångå rutinerna.

De båda barnen i exemplet har börjat skapat rutiner för hur de kommer på morgonen till förskolan. Charlotte vet att Lina vill börja sin dag i soffan och hon följer med och sätter sig där. Från soffan följer de vad som händer i barngruppen.


Ofta börjar barnen vid ett material eller en möbel som soffan när de upptäcker den egna avdelningen. Det sker också ofta med först vårdnadshavaren under introduktionen och sedan med pedagogen.


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comentarios


bottom of page