top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen, steg för steg artikel 7 - Samarbetet med vårdnadshavarna

Samarbete med vårdnadshavarna


I vårt arbete på förskolan är samarbete med vårdnadshavarna en förutsättning för att barnen ska vara trygga på förskolan och utvecklas och lära.


I förskolans läroplan står det att arbetslaget ska ta ansvar för att det mellan förskolan och hemmen utvecklas en tillitsfull relation. Vi pedagoger ska ta ansvar för att bjuda in, visa och sätta ord på utbildning men vi kan inte själv skapa relationen utan behöver få till ett samarbete med barnens vårdnadshavare.


Hur viktigt detta är och hur pedagoger kan göra skrev vi om i de första artikeln om att arbeta med RUS.

I RUS kan loggboken som heter Barnens loggbok användas i samarbete med vårdnadshavarna i till exempel utvecklingssamtalen.


Genom att pedagogerna använder RUS loggboken på varje utvecklingssamtal kan vårdnadshavarna också se och följa barns förändrade kunnande på ett tydligt sätt.

Med RUS som också blickar framåt på nästa steg kan det bli lättare att samarbeta med vårdnadshavare när ett barn behöver stöttning. Istället för att prata om varför det är som det är kan samtalet handla om hur ska vi gå vidare tillsammans och samarbeta.


En del pedagoger som har arbetat med RUS tar med barnets loggbok med pedagogens anteckningar till samtalet andra har valt att skriva över informationen på ett papper.


Med RUS kan pedagogerna får hjälp att sätta ord på sitt arbete och barnens utveckling. När vi pedagoger berättar om vår verksamhet och barnens utveckling blir det lättare att berätta för vårdnadshavarna vad syftet är med vårt arbete, varför vi gör som vi gör och vårdnadshavarna kan få möjlighet till insyn i förskolans utbildning. På så sätt kan förskolans uppdrag bli tydligare för vårdnadshavarna.


Så här ser barnets loggbok ut.Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page