_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen, steg för steg artikel 7 - Samarbetet med vårdnadshavarna

Samarbete med vårdnadshavarna


I vårt arbete på förskolan är samarbete med vårdnadshavarna en förutsättning för att barnen ska vara trygga på förskolan och utvecklas och lära.


I förskolans läroplan står det att arbetslaget ska ta ansvar för att det mellan förskolan och hemmen utvecklas en tillitsfull relation. Vi pedagoger ska ta ansvar för att bjuda in, visa och sätta ord på utbildning men vi kan inte själv skapa relationen utan behöver få till ett samarbete med barnens vårdnadshavare.


Hur viktigt detta är och hur pedagoger kan göra skrev vi om i de första artikeln om att arbeta med RUS.

I RUS kan loggboken som heter Barnens loggbok användas i samarbete med vårdnadshavarna i till exempel utvecklingssamtalen.


Genom att pedagogerna använder RUS loggboken på varje utvecklingssamtal kan vårdnadshavarna också se och följa barns förändrade kunnande på ett tydligt sätt.

Med RUS som också blickar framåt på nästa steg kan det bli lättare att samarbeta med vårdnadshavare när ett barn behöver stöttning. Istället för att prata om varför det är som det är kan samtalet handla om hur ska vi gå vidare tillsammans och samarbeta.


En del pedagoger som har arbetat med RUS tar med barnets loggbok med pedagogens anteckningar till samtalet andra har valt att skriva över informationen på ett papper.