top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 3 - Trygg med andra pedagoger på avdelningen

Denna artikel ingår i vår serie om RUS-modellen, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 1 - Relationen till pedagogerna


Det första området heter Relationen till pedagogerna och består av 5 steg.


Vi pedagoger och vår förmåga att knyta an och bygga relationer till barn och vårdnadshavare är den viktigaste förutsättningen för att barnen ska bli trygga och kunna delta i utbildningen för att utvecklas och lära.


Första området inom RUS modellen fokuserar på denna förmåga och vi observerar utvecklingen i fem steg.


1. Relationen till pedagogerna​

1a. Trygg med den första pedagogen/de första pedagogerna. 1b. Söker kontakt via mammiska och tal. 1c. Trygg med andra pedagoger på avdelningen. 1d. Ber om hjälp verbalt. 1e. Säger till om någon gör mig illa.Den här artikeln handlar om 1 c Trygg med andra pedagoger på avdelningen


I förskolan räcker det inte att barnen är trygga med en pedagog utan ganska snart behöver barnet också knyta an till de övriga pedagogerna på avdelningen eller barngruppen. Utifrån hur våra schema och förskolans organisation ser ut är inte pedagogerna i barngruppen hela tiden när barnen är där.


Pedagoger går också på utbildningar och har andra möten då de inte är i barngrupp. För att barnen ska känna sig trygga och veta att det finns vuxna tillgängliga när de behöver dem behöver barnet utvidga sina relationer till fler pedagoger. De första veckorna brukar barnet vara nära sin introduktions pedagog för att sedan börja ta kontakt med de andra pedagogerna.


Ibland behöver introduktions pedagogen vara aktiv i att göra sina kollegor attraktiva för barnet och visa precis som vårdnadshavaren gjorde vid introduktionen, att de andra pedagogerna är trygga och att barnet kan lita på dem.

De andra pedagogerna på avdelningen eller barngruppen har också då i uppgift att börja ta kontakt med barnet i små steg. En del barn tar kontakt på en gång och för andra tar det längre tid. Relationer går aldrig att tvinga fram och det är pedagogernas ansvar att anpassa sina kontaktförsök efter barnets signaler.


För att barnen ska kunna bli trygga med pedagogerna är det viktigt att pedagogerna är medvetna om hur nära relation de har till barnen och vad som är syftet med relationen. Det kan hända att pedagoger binder barnen för hårt till sin person och då är det svårt för barnen att bygga kontakter till andra pedagoger på förskolan.


Exempel

Pedagogerna Kerstin och Jesper gör en snabb check för dagen innan de ska gå ut i barngrupp. Kerstin berättar att hon har sett att Tyko nu börjar söka upp Jesper på gården och att det gick bra efter lite tårar att sitta i Jespers knä när Kerstin hade planering. Kerstin frågar nu, eftersom de är inne i vecka 4 efter att Tyko började om Jesper vill prova att gå in med Tyko och några kompisar i förväg för att måla lite. Jesper berättar att det går nog bra. Igår hade Tyko kommit fram med en hink och spade till honom i sandlådan. De hade byggt tillsammans när Tykos mamma kom. Mamman hade också blivit glad att Tyko nu även vill vara med andra pedagoger.

Efter leken på gården går Jesper fram till Tyko och räckte honom handen och säger. Kom, Tyko, följ med så går vi in och leker. Tyko stannar upp och söker efter Kerstin. När de får ögonkontakt ler Kerstin och nickar. Det går bra säger hon följ du med. Tyko tar Jespers hand och börjar gå mot förskolans dörr.


Vad såg pedagogerna?

Under de fyra veckor som Tyko har varit på förskolan har Kerstin följt hur Tykos relation till henne och andra har utvecklats. Hon har sett att Jesper har närmat sig Tyko med små steg och att Tyko har svarat på Jespers signaler och inviter. Kerstin har varit i närheten och med sin blick och ord bekräftat Tyko att det går bra. Nu när Tyko själv tar kontakt med Jesper kan Kerstin prova nästa steg i att knyta an Tyko till Jesper.


Planen funkade och Tyko följde med Jesper in. Genom sin lyhördhet ger Kerstin Tyko möjlighet till inflytande över sin vardag på förskolan. Genom inflytandet får Tyko även möjlighet att utveckla tillit till Jesper och stärka sitt självförtroende. I förskolans läroplan står det att alla som arbetar där ska ge barnen denna förutsättning till tillit och självförtroende. Lpfö 18 s.7


I RUS modellen är Tyko på 1 c, han är trygg med Kerstin sin introduktions pedagog och andra pedagoger på avdelningen.Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page