top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen, steg för steg artikel 23- Pekar+ ett ord

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 4 - Benämna världen

4a. Förstår ord.

4b. Pekar + säger ett ord.

4c. Sätter ord på det som sker med hjälp av en pedagog.

4d. Sätter själv ord på det som sker, det man har, hur något är.

4e. Sätter själv ord på det som har hänt.

4f. Sätter själv ord på det som ska ske.

4g. Sätter själv ord på sina egna känslor.


Barnets första ord

Barnet är nu på väg att utveckla ett nyanserat talspråk och går mer och mer ifrån att vara mottagare av det talade språket till att vara en utövare. Innan de första orden formuleras har barnet deltagit i ett språkligt samspel där barnet har använt sin mammiska för att bekräfta att det har förstått eller för att få sina behov tillgodosedda.


När de första orden formuleras kan barnet påverka sin omgivning på ett tydligare sätt.När barnet börjar sin verbala utveckling är pedagogen den primära samtalspartnern på förskolan. Det är i första hand pedagogerna som barnet prata med i början när orden kommer.


Barn har i förskolan rätt att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd enligt läroplanen. För att ge barnen dessa förutsättningar behöver det vara i en miljö där det barnen får höra mycket språk och där barnet själv får möjlighet att prata.


4b: Peka+ ett ord

Detta är det andra steget i område 4 Benämna världen

När barnet börjar använda sina första ord, som oftast är substantiv finner de en stor glädje av att de vuxna bekräftar att de har uttryckt rätt ord för rätt sak. Något som vi alla vuxna som har haft umgänge med små barn känner till är fascinationen över lampor i barnets omgivning. Dialogen kring lamporna blir en rolig lek där den vuxne och barnet turas om att ta initiativ till. Den vuxna säger: Var är lampan? Och barnet pekar och säger där! Nästa gång är det barnet som pekar på lampan och säger lampa och den vuxne svarar med: Jaa titta en lampa vad duktig du är.


Det är eftermiddag och barnen börjar gå hem för dagen. Sigge sitter på trappan med pedagogen Ylva och iakttar när föräldrarna kommer in på gården. När kamraten Mirjams mamma kommer pekar Sigge och säger mamman. Ylva bekräftar Sigge och säger ja det är Mirjams mamma som kommer, din mamma kommer sen.

Det är lunch på förskolan och barnen sitter vid matbordet tillsammans med pedagogen Oskar.


Barnen tar för sig av maten och ber om hjälp när de behöver det. Barnen berättar för Oskar vad de gjort ute i parken under förmiddagen och äter med god aptit. Fredrik som sitter snett emot Oskar deltar med sin mammiska i samtalet. Han tittar på barnen och pedagogerna med jämna mellanrum och svara med ett leende eller en nick instämmande. Efter en stund slutar Fredrik att äta för att istället titta ömsom på Oskar och sitt tomma glas.


Oskar läser av Fredriks mammiska och förstår att han vill ha mer vatten att dricka. Oskar vet att Fredrik har ordet för vatten så hon avvaktar Fredrik och väntar på att han ska be om det. Fredrik fortsätter att titta på sitt tomma glas och blänger surare och surare på Oskar. Tillslut frågar Oskar är det något du vill ha Fredrik? Han får då ett argt svar - Vatten från Fredrik samtidigt som han pekar på kanan. Ok, nu vet jag, du vill ha mer vatten säger Osakr.


Vad såg pedagogen?

I exemplen i texten är pedagogerna nyfikna och intresserade av barnens kommunikation. De fångar upp orden som barnen använder och provar dem i ett sammanhang. Ordet mamma blir del i meningen, ja det är Oscars mamma och vatten i Ok nu vet jag, du vill ha mer vatten.


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page