top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 21 - Kan lösa "konflikter" själv

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 3 - Relationen till andra barn

3a. Iakttar aktivt andra barn.

3b. Parallellek.

3c. Tar kontakt med hjälp av en pedagog.

3d. Tar självständigt kontakt.

3e. Tar självständig kontakt verbalt.

3f. Kan aktivt delta i ”rollek” - förutsätter talspråk.

3g. Kan lösa ”konflikter” med hjälp av en pedagog.

3h. Kan lösa ”konflikter” själv.


Kunna se andras perspektiv

Att lösa sina egna meningsskiljaktigheter och konflikter tar tid att utveckla. Det är komplicerat att hålla tillbaka sina egna känslor, lyssna på andras åsikter, kompromissa och acceptera en lösning, även om den inte blir som barnet vill.

Genom att barnet har får hjälp av pedagoger kan barnet utveckla strategier för hur det ska gå till. I förskolans läroplan står det att varje barn ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att hantera konflikter, förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta och förstå rättigheter och skyldigheter. Lpfö 18.


För att kunna lösa sina konflikter behöver barnen också ha ett verbalt språk. Med språket kan barnet berätta hur hen upplever konflikten, hur hen vill att den ska lösas och tillsammans med andra hitta en lösning. Orden behövs också för att berätta varför barnet vill på ett visst sätt.


En stor fördel i en konfliktsituation är när barnen kan berätta hur de upplever konflikten genom att beskriva sina känslor. Till exempel att jag blir arg när du bara springer iväg eller du gör mig ledsen när du river mitt bygge. När känslorna kläs i ord kan barnen i situationen förstå varför någon är arg eller ledsen och även föreslå hur det ska lösas.


3h: Kan själv lösa “konflikter”

Detta är det åttonde steget i område 3 relation till andra barn


Barngruppen är ute i skogsdungen på förmiddagen och barnen Mio och Thea leker att de har ett flygplan som de flyger med. De har byggt upp passagerarnas platsen cockpit och en flygplats. Förra gången de lekte var Thea pilot och det vill hon vara denna gång också och hon sätter sig på stolen med ratten med ett stort leende. Precis när Thea tar tag i ratten sätter Mio sina händer på ratten och utbrister arg. Jag ska vara pilot idag!


Thea stelnar till i stolen, kniper hårt om ratten och tänker en stund och säger sedan. -Nej, jag ska vara pilot för jag vet mest hur man flyger. Mio säger argt att han har tittat på Thea många gånger och att han visst vet hur man gör och att det är hans tur. Thea försöker med ett nytt argument, Jag kan lite engelska, det behöver man som pilot. Mio håller hårt i ratten och säger, ja, men idag flyger vi bara i Sverige. Nu står barnen länge och håller i ratten och Mio säger - jag blir så arg, du ska alltid bestämma. Thea tittar på Mio och säger -okej, men nästa gång är det min tur igen. Ja säger Mio och tar tag i ratten. Nu kör vi säger Mio, Ta bort trappan Thea.


Vad såg pedagogen?

I detta exempel fanns pedagogen nära barnen utan att gå in i en interaktion. Pedagogen lyssnade på barnens argumentationer och hur de kompromissade. Barnen kom tillsammans på en lösning och leken fortsatte.


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page