top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 17- Tar självständig kontakt


Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 3 - Relationen till andra barn

3a. Iakttar aktivt andra barn.

3b. Parallellek.

3c. Tar kontakt med hjälp av en pedagog.

3d. Tar självständigt kontakt.

3e. Tar självständig kontakt verbalt.

3f. Kan aktivt delta i ”rollek” - förutsätter talspråk.

3g. Kan lösa ”konflikter” med hjälp av en pedagog.

3h. Kan lösa ”konflikter” själv.Vad händer nu?

När barn börjar ta självständig kontakt med sina kamrater kan det ske med ögonkontakt eller med minspel. Det kan vara med ett leende och ett ljud eller med en allvarlig min och situationerna är ofta korta och varar från några par sekunder till ett tiotal sekunder. Kontakt stunden kan av barnen upplevas som spännande eller lite skrämmande då de inte vet vad som kommer att hända. Ibland får barnet ett leende, ett skratt och ibland lite hårdare kontakt med slag eller att barnet blir bitet.


Varje barn har sitt sätt att ta kontakt på och en del är inte önskvärda för de övriga barnen eller pedagogerna. Vi pedagoger kan se det positiva i att barnet söker sig till andra barn och vill ha kontakt och vi får stötta barnet att hitta andra sätt att ta kontakt.


3d: Tar självständig kontakt

Detta är tredje steget i område 3 söker kontakt med andra barn


Barnen på förskolan Terrassen är ute på gården. Pedagogen Camilla sitter och gör sandkakor med Bobby och Johan. Snett emot Camilla i sandlådan håller Pia , Julia och Simon på med olika sand byggen. Pia och Julia sitter nära varandra och plötsligt lägger Pia ansiktet på sned och ler stort mot Julia och räcker fram sin spade. Julia bemöter Pia och ler stort tillbaka och tar emot spaden och återgår till sitt sandbygge. Pia återgår också till sitt sandbygge och kontakten är bruten.


Ett tag efter att vi hade genomfört en föräldraföreläsning för föräldrar inom vår förskoleenhet kom mamma Anna fram till Camilla och berättade: Familjen hade varit på barndop under helgen med mycket barn i varierande åldrar. Barnen sprang omkring och lekte efter dopfikat och hennes dotter Ida som nyss lärt sig gå, stapplade runt med ett paket pappersnäsdukar. Det kommer fram ett annat barn till Ida och tittar på hennes ”skatt”. Hon tittar på Ida och näsdukarna och plötsligt tar hon paketet ur Idas hand. Flickans mamma blir upprörd och rycker snabbt in för att ge tillbaka Ida hennes ”skatt” varpå Anna utbrister ”Nej nej låt dem vara de tar självständig kontakt , det är jätteviktigt för deras utveckling!” Anna fortsatte att återberätta situationer hemifrån med sina två barn som hon kunde koppla till RUS och barns trygghet.

För att barnens lekar ska kunna uppstå och utvecklas behöver barnen tid, rum och ro. Lpfö 18.


Miljön ska locka till lek och det ska finnas material att leka med. För att barnen ska kunna starta och tillsammans utveckla leken behövs det längre sammanhängande tid kontinuerligt genom utbildningen.


Vad såg pedagogen?

Pedagogen Camilla i exemplet ser hur Pia tar kontakt med Julia både med sin mimik och genom att ge henne en spade. Hon ser hur Pias kontakt tas emot och att Pias leende smittar av sig till Julia. Julia blir glad av både kontakten och av att ha fått spaden. Camilla ser att Pias strategi med ett leende ger henne möjlighet att ta kontakt och börja bygga relationer. Pia är en kamrat som visar att hon är glad och öppen för kontakter med andra. Camilla ser också Pias mod att ta kontakt och Julias mod att ta emot den.Ett barn hjälper en kamrat på med en sko, och får ett leende av kamraten som tack.


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comentários


bottom of page