top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen steg för steg artikel 16- Tar kontakt med hjälp av en pedagog


Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 3 - Relationen till andra barn

3a. Iakttar aktivt andra barn.

3b. Parallellek.

3c. Tar kontakt med hjälp av en pedagog.

3d. Tar självständigt kontakt.

3e. Tar självständig kontakt verbalt.

3f. Kan aktivt delta i ”rollek” - förutsätter talspråk.

3g. Kan lösa ”konflikter” med hjälp av en pedagog.

3h. Kan lösa ”konflikter” själv.


Att få syn på varandra

När barnen börjar ta kontakt med varandra sker det ofta med hjälp av en pedagog. I vardagen på de yngre barnens avdelningar sker detta varje dag i sandlådan. När en pedagog sitter i sandlådan och är aktiv i något barns lek kommer det fler barn till sandlådan för att se vad som sker. Efter ett tag kan det vara fler barn än som får plats där. Det är tryggt att sitta där när det finns en pedagog. De yngre barnen brukar vara upptagen med sin egen lek och ofta sätter pedagogerna ord på det som sker där just nu. Genom att benämna barnen vid namn och vad de gör så får de övriga barnen syn på vad som händer och sina kamrater på avdelningen.


Pedagogen kan till exempel säga - Titta, Tove gör en kaka, oj vad du bankar! Nu har vi en orkester, Molly har sin hink som trumma, kan vi trumma? När barnen ser vad de andra barnen gör är det vanligt att de tar efter och gör likadant.


Ibland kan barn sitta nära pedagogen och titta på vad de andra gör. Pedagogen kan då hjälpa barnet in i gemenskapen genom att berätta vad som händer och erbjuda barnet att vara med. - Nu gör Noa en sandkaka. Här är en spade och form, vill du prova?


För att barnen ska utveckla sin lek behöver pedagogerna finnas nära eller själv gå in i barnens lek. I läroplanen för förskolan står det att när pedagoger är med eller finns i närheten kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas och pedagoger kan stödja kommunikationen, även den ordlösa. Lpfö-183 c: Tar kontakt med hjälp av en pedagog


I vår kontakt med andra pedagoger berättar de att när de RUS:ar behöver/behövde deras barn inte hjälp med att ta kontakt. I vår fortsatta diskussion framkom det att pedagogerna hade hjälpt barnen att ta kontakt men det hade fallit dem så naturligt att göra det att de inte tänkte på det.


När pedagogerna får syn på vad de gör låter deras berättelse så här:

Det var förmiddag och jag och några barn var ute på gården och lekte. Vi satt i sandlådan och gjorde kakor. Kevin Philip och Saga var entusiastiskt med i bakandet. Jag berättade högt vad barnen gjorde och gav verbala guidningar i turtagandet. Alice satt bredvid mig och tittade på vad vi gjorde. Titta Alice vilken stor kaka Kevin har gjort. Vill du vara med? Här har du en blå spade som du kan hjälpa till att ösa med. Alice tittade på mig och sedan tittade hon på Kevin sedan tog hon den blå spaden. Hon tittade åter på Kevin innan hon började ösa på sand i formen. Kevin och Alice fylld formen tillsammans, sedan vände jag på kakan och när den var färdig applåderade vi och skrattade tillsammans.


Även äldre barn kan ibland behöver hjälp av en pedagog att ta sig in i leken.

När barnen i barngruppen leker sina egna lekar brukar de dela upp sig i mindre grupper och sprida ut sig i den lilla skogsdungen. Johan står på lite avstånd från de andra barnen och iakttar dem aktivt. Pedagogen Camilla ser hur Johan har svårt att be om att få komma in i någon av de lekar som är på gång. Hon vet vilka kamrater Johan gärna leker tillsammans med och går fram till Johan. ”Vill du ha hjälp att fråga Harry och Karl om du får vara med i deras lek?” frågar Camilla. Johan fortsätter att titta på kamraterna och säger ”nej jag vill inte”. Camilla står kvar bredvid Johan och ser att han fortfarande är intresserad av kamraternas lek. Hon frågar Johan en gång till ”Ska vi inte gå fram till Karl i alla fall, jag följer med dig”. Jo det kan vi säger Johan. Camilla erbjuder Johan att hålla i handen,han tar den och tillsammans går de till Karl vid trädet. Camilla frågar Karl vad de leker ” Vi är riddare” Vad roligt säger Camilla, kan Johan också få vara med i er lek? ”Ja det kan han väl”. Johan går in i riddar leken med ett blygt leende på läppen.


Vad såg pedagogerna?

Pedagogerna i både exemplen har sett att barn dras till olika sammanhang där det finns fler barn. De har också sett att barnen behöver stöttning för att börja ta ögonkontakt med varandra eller för att ta verbal kontakt. Genom att sätta ord på det som händer och på så sätt synliggöra för barnen vad som händer kan barnen vara med. Pedagogerna binder ihop barnen med sina ord och den trygghet de ger när de är närvarande i situationen.


-Vill du också vara med och leka picknick Alice? Hedvig har dukat upp här i parken, det finns plats för dig i vår lek.

Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

bottom of page