top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS-modellen, steg för steg artikel 15- ParallelekDenna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 3 - Relationen till andra barn

3a. Iakttar aktivt andra barn.

3b. Parallellek.

3c. Tar kontakt med hjälp av en pedagog.

3d. Tar självständigt kontakt.

3e. Tar självständig kontakt verbalt.

3f. Kan aktivt delta i ”rollek” - förutsätter talspråk.

3g. Kan lösa ”konflikter” med hjälp av en pedagog.

3h. Kan lösa ”konflikter” själv.På väg in i lekens värld


När barnen börjar känna sina pedagoger, miljön och kamraterna på sin avdelning börjar även barns lekutveckling med kamraterna. Från att ha aktivt iakttagit sina kamrater börjar barnet aktivt göra saker under dagen. För pedagoger är denna utveckling märkbar. När barnet iakttog stod det stilla och all energi gick åt att ta in visuellt det som kamraterna gjorde.


Nu är intresset för vad de andra kamraterna gör så starkt att barnet vill försöka göra samma saker själv. Barnet följer efter en kamrat eller aktiverar sig med likadan leksak. Fortfarande är det en vindlande väg fram till rollekens värld men dessa första steg är avgörande för lekutvecklingen.


Denna lek, när barnet gör likadant som sin kamrat kallas för parallellek. I leken utbyter barnen inte ögonkontakt och de pratar inte med varandra. De är nära varandra och det ena barnet gör precis som de andra barnet. Det kan verka som de har kommit överens om hur de ska göra för de gör sakerna nästan samtidigt, parallellt. I leken vill barnen ofta ha en precis likadan leksak som kamraten. Parallelleken är ofta stillsam och barnen minspel kan uppfattas som allvarlig.


3 b: Parallellek

Detta är det andra steget i område 3 Relation till andra barn.


Inne på avdelningen Masken leker barnen i byggrummet. Tor och Svea sitter på golvet bredvid varandra. Båda är upptagna med sina egna klossar byggen. När bygget har vuxit lite på höjden så ser pedagogen Jesper att Tor och Svea bygger likadant. Först lägger Svea mycket försiktigt en kloss på sitt bygge och sekunden efter gör Tor likadant på sitt bygge. Barnen bygger under stor koncentration och tornen blir högre och högre tills de rasar.


På förmiddagen är barnen ute på gården och leker. Tor och Svea är i sandlådan där de har många bilar. Svea tar en röd lastbil och kör den på sandlådekanten. Tor tar också upp en röd lastbil och kör den på kanten nära Svea. Tor följer hur Svea kör och gör likadant.


Vad såg pedagogen?

Tor och Svea är intresserade av varandra och de söker upp varandra under dagen på förskolan. I sin lek tar de efter varandra och de väljer då likadana leksaker. Pedagogerna på deras avdelning vet att barn som leker parallellek gärna har precis likadana saker så de har ordnat så att det finns många av samma saker. Pedagogerna se också att Tor och Svea håller på att utveckla sin lek förmåga och att detta är ett viktigt steg på vägen.Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page