top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 13- Trygg på nya platser

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 2 - Trygg i miljön


Det andra området heter Trygg i miljön och består av 6 steg.


Miljön har stor inverkan på hur trygga barnen kan bli på förskolan. Pedagogerna är den viktigaste förutsättningen och med ett medvetet arbetssätt kring miljön kan miljön också skapa trygghet. När barnen vistas i förskolans olika miljöer lär de sig tillsammans med pedagogerna vad de kan göra där och vad man gör på olika ställen och genom att rutiner är återkommande skapas förutsättningar för trygghet.


2a. Upptäcker den egna avdelningen.

2b. Trygg inne på den egna avdelningen.

2c. Trygg ute på gården.

2d. Trygg i huset.

2e. Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.

2f. Trygg på nya platser.


2 f Trygg på nya platser

Detta är det sjätte steget i område 2.


För barnen som börjar på förskolan innebär den första tiden att de besöker nya platser ganska ofta. Det kan vara lekparker i närheten av förskola, bibliotek eller något naturområde. Det händer också att hela barngruppen besöker nya platser även för de barn som länge har gått på förskolan. Det kan vara ett besök på en teater eller en utflykt till ett helt nytt ställe.


Hur ofta barngruppen besöker nya platser kan bero på förskolans förutsättningar när det handlar om pedagogtäthet, ekonomi,avstånd och kommunikationer till den nya platsen. En annan förutsättning för att komma iväg är hur väl pedagogerna känner barnen i barngruppen.


Är det ett nytt arbetslag kan det ta tid att lära känna sin barngrupp och skapa trygga relationer.


När barn är trygga på förskolan och med sina pedagoger kan de ta med den tryggheten till nya platser. Barnen vet att pedagogerna är med och de har erfarenhet av andra platser och att platser kan erbjuda olika saker att göra.


Pedagogerna på avdelningen Björken har nu arbetat med sitt tema om hållbar utveckling i en termin och snart är det dags för barngruppen att åka på en teaterföreställning som handlar om skräp.Det är första gången barngruppen ska åka buss in till staden för att gå på teater.


Pedagogerna har i god tid börjat förbereda barnen på resan och besöket genom att berätta om den och visa bilder. De har visat bilder från teaterns hemsida och berättar vad de ska göra och vilken ordning. De flesta barn tycker att det ska bli roligt och spännande och mest ser de fram emot utflyktsmaten, pannkakor.

Innan gruppen åker har pedagogerna också pratat om hur de tänker att barnen ska sitta i teatern. Eftersom de sitter i rad är det några barn som kan sitta bredvid en pedagog.


Väl på teatern placerar pedagogerna barnen på sätena och berättar att det kommer bli lite mörkare i salen när det börjar.

Några barn som pedagogerna vet blir oroliga när de inte vet vad som ska hända får sitta nära en pedagog.

Teatern börjar och barnen följer med fascinerat i det som händer.


Vad såg pedagogen?

I exemplet vet pedagogerna att det kan skapa oro när barnen inte kan förutse vad som kommer hända. De förbereder barnen i god tid och berättar fler gånger var de ska och vad som kommer att hända. Pedagogerna har också funderar på vilka barn de vet kan behöver stöd inne i teatern och vilka barn de vet kommer att kunna sitta lite längre bort från pedagogen. Barnen är trygga på nya plaster då de kan ta del av det som händer.


Detta var den sista artikeln om att vara trygg i miljön. I nästa artikel börjar vi med området Relation till andra barn på förskolan som till stor del handlar om leken..


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page