top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 12- Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 2 - Trygg i miljön


Det andra området heter Trygg i miljön och består av 6 steg.


Miljön har stor inverkan på hur trygga barnen kan bli på förskolan. Pedagogerna är den viktigaste förutsättningen och med ett medvetet arbetssätt kring miljön kan miljön också skapa trygghet. När barnen vistas i förskolans olika miljöer lär de sig tillsammans med pedagogerna vad de kan göra där och vad man gör på olika ställen och genom att rutiner är återkommande skapas förutsättningar för trygghet.


2a. Upptäcker den egna avdelningen.

2b. Trygg inne på den egna avdelningen.

2c. Trygg ute på gården.

2d. Trygg i huset.

2e. Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.

2f. Trygg på nya platser.


2 e Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.

Detta är det femte steget i område 2.


Med kända ställen menar vi platser som barngruppen besöker med jämna mellanrum. Det kan vara en skogsbacke, lekplats, bibliotek eller gymnastiksal. Barnen känner till vägen dit och hur det ser ut på platsen de ska gå till. Barnen vet också vad som de kan göra på platsen. När den kända platsen är utomhus i till exempel ett naturområde vet barnen var de kan röra sig på området. Det bli som det finns osynliga staket på platsen som barnen stannar inom.


Pedagogen Jari har samlat sin barngrupp på sex barn för att gå iväg till deras skogsplats i en bit bort från förskolan. Barnen går iväg i samlad grupp och pratar med varandra om allt spännande som ska hända under dagens utflykt. När gruppen kommer fram till sin plats vet alla barn var de ska lägga sina ryggsäckar och alla sätter sig i samlingsringen under granen.


Jari berättar om dagens tema och vad de alla ska göra tillsammans.. Barnen deltar och rör sig mycket fritt i skogsdungen. När Jaris undervisning är slut leker barnen sina egna lekar i skogsdungen innan det är dax att gå tillbaka till förskolan. Jari finns hela tiden i barnens närhet och tar även rollen som räv i en av lekarna.


Barnen från förskolan Terrassen är ute i sin skog och leker. Barnen leker i olika grupper. Pedagogen Camilla är nedanför berget med några av barnen för att plocka blåbär och pedagogen Mariann är uppe på berget tillsammans med en grupp barn och leker vargar.

Rätt som det är ropar barnet Anton ner till Camilla och frågar” Hur många barn har du?” Camilla svara lite undrande “Jag har sex barn här.”


Hon hör sedan att Anton ropar till Mariann ” Hur många har du Mariann?” Mariann svarar att hon har fem och sedan vänder sig Anton åter till till Camilla och frågar ” Stämmer det?” och Camilla svara ” Ja Anders det stämmer, Mariann och jag har koll på er alla. Efter att Anton har hört var alla barnen är börjar han leka med i vargleken.


Vad såg pedagogen?

I det första exemplet vet barnen genom att de har varit i skogen många gånger hur de går dit, vad de kan göra där och på vilket område de kan röra sig. Grundtryggheten är pedagogen Jari som finns med hela tiden. Genom de rutiner som Jari har skapat tillsammans med barnen om hur de ska vara i skogen blir det förutsägbart för barnen och det tillsammans med barnens relation till Jari skapar trygghet.


I det andra exemplet behöver Anton bekräftelse på att Camilla och Mariann har uppsikt över alla barnen för att själv känna sig trygg och leka i leken.
Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page