top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 11 - Trygg i huset

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 2 - Trygg i miljön


Det andra området heter Trygg i miljön och består av 6 steg.


Miljön har stor inverkan på hur trygga barnen kan bli på förskolan. Pedagogerna är den viktigaste förutsättningen och med ett medvetet arbetssätt kring miljön kan miljön också skapa trygghet. När barnen vistas i förskolans olika miljöer lär de sig tillsammans med pedagogerna vad de kan göra där och vad man gör på olika ställen och genom att rutiner är återkommande skapas förutsättningar för trygghet.


2a. Upptäcker den egna avdelningen.

2b. Trygg inne på den egna avdelningen.

2c. Trygg ute på gården.

2d. Trygg i huset.

2e. Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.

2f. Trygg på nya platser.


Förskolor i Sverige har sin utbildning i lokaler som kan skilja sig mycket åt. Förskolor kan ha sin utbildning i byggnader som är byggda specifikt för förskola eller i byggnader som från början är byggda för något helt annat och som har anpassats till förskolans behov. Det kan vara allt från gamla herrgårdar till en lägenhet på andra våningen i ett höghus.


Utemiljön kan precis av samma anledningar variera. Vissa förskolor har stora naturtomter medan andra förskolor inte har en gård i direkt anslutning till sin lokal. Med anledning av variationerna i miljön blir barn trygga olika fort inne och ute.


RUS modellen är uppbyggd med en utvecklings följd, progression där stegen kommer i bestämd ordning. De enda steg som kan byta ordning är 2C ”Trygg ute på gården” och 2D ”Trygg i huset”. När ni RUSar måste ni ta hänsyn till era lokaler och er utemiljö.


2 d Trygg i Huset

Detta är det fjärde steget i område 2.


Exempel

Förskolan Bäverhyddan är en tre avdelningsförskola som är byggt som ett L och ligger i markplan. På avdelningen Dammen som ligger i ena änden av huset leker Tilde och Simon med de stora plast djuren.


I deras fantasi är deras djur i öknen och de ska gräva tunnlar i sanden. Efter en stund kommer Tilde på att i andra änden av huset finns ett gemensamt rum med sandlåda som kallas för Savannen. Tilde frågar Simon om de ska fråga en pedagog om de ska flytta leken dit i stället.


Tillsammans går de till pedagogen Åsa och frågar om de kan gå till Savannen och Åsa svarar ” Va kul, ska jag följa med er dit?” Barnen svarar att de kan gå själva. När Tilde och Simon samlat i hop sina djur och gått i väg ringer Åsa till grannavdelningen och frågar om de kommit fram till Savannen.


Det är dags för mellanmål på förskolan Trollet och pedagogen Åsa håller på att ta fram mjölk och smör ut avdelningens kylskåp. Barnen Tindra och Melvin är dukvärdar idag och alla hjälps åt att duka fram. “Det finns bara två mjölkpaket här i kylen, vi får gå och hämta mer i köket” säger Åsa. Vi kan gå säger Tindra och Melvin, vi kan själv. Vad bra säger Åsa och barnen går iväg.


På förskolan Trollet ligger köket i slutet av korridoren så Åsa kan följa barnen med blicken när de går till köket. I köket arbetar Annika som möter barnen i dörren.Vad såg pedagogerna?

Tilde och Simon kan röra sig fritt i förskolans lokaler och även fortsätta sin lek i ett nytt rum. De frågar Åsa om att få gå till den andra avdelningen och de vill inte ha hjälp med att gå dit. De är trygga i huset/ på förskolan.


I det andra exemplet visar barnen att de är trygga i huset. De går själv iväg och hämtar mjölken från köket.


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

Comments


bottom of page