top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 10 -Trygg ute på gården

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 2 - Trygg i miljön


Det andra området heter Trygg i miljön och består av 6 steg.


Miljön har stor inverkan på hur trygga barnen kan bli på förskolan. Pedagogerna är den viktigaste förutsättningen och med ett medvetet arbetssätt kring miljön kan miljön också skapa trygghet. När barnen vistas i förskolans olika miljöer lär de sig tillsammans med pedagogerna vad de kan göra där och vad man gör på olika ställen och genom att rutiner är återkommande skapas förutsättningar för trygghet.


2a. Upptäcker den egna avdelningen.

2b. Trygg inne på den egna avdelningen.

2c. Trygg ute på gården.

2d. Trygg i huset.

2e. Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.

2f. Trygg på nya platser.


2c Trygg ute på gården

Detta är det tredje steget i område 2.

Under sina förskole år tillbringar barnen en stor del av tiden utomhus både på gården och i närmiljön. För att miljön ska bli trygg, inbjudande och kreativ måste pedagogerna även här ”ut”reda med en pedagogisk tanke. Att den fysiska miljön är tilltalande räcker inte för att barnet ska bli tryggt utan det krävs även närvarande pedagoger som engagerar sig i barnens relationer och som finns tillhands om det krävs stöd.


I läroplanen för förskolan står det att barnen både inom och utomhus ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen och i varierande miljöer. Vidare står det om utemiljön s att barn ska få möjlighet att vistas i naturmiljöer för att utveckla en allsidig rörelseförmåga. I övrigt beskrivs det på många ställen hur miljön ska ge förutsättningar för barn att utvecklas i miljön.


Exempel:

Mira har gått på förskolan i 1½år. För Mira har det tagit tid att bli trygg med pedagogerna och miljön. Vid den första RUSningen för 1 år sedan diskuterade arbetslaget ihop sig om arbetssätt som skulle få Mira med trygg. Bland annat skulle Mira få förberedelse om vad som skulle hända och vilka valmöjligheter hon hade. Pedagogerna skulle också finnas i hennes närhet för att ge stöd och bekräftelse. För att se och veta när Mira behövde stöd deltog pedagogerna i hennes och kamraternas lek.


Mira leker på gården tillsammans med sina kamrater. I ett hörn har de installerat ett rojalistiskt sjukhus med väntrum med läkare och sjuksköterskor. Pedagogen Tina går fram till sjukhuset och känner sig väldigt sjuk och sätter sig på en stubbe i väntrummet.


Hon frågar läkaren Mira om hur sjukhuset fungerar och när hon kan få hjälp. Mira tittar på Tina och säger ” Du kan gå nu!” . Mycket glad och lite åsidosatt lämnar Tina leken som Mira vill leka utan stöd. Tina går direkt till sina kollegor och berättar den fantastiska nyheten ” Mira är trygg på gården”.


Pedagogen Karin sitter i sandlådan och leker familj med några barn. Den är middagsdax i leken och idag ska det serveras köttbullar och makaroner. Sia säger att köttbullarna är slut. Karin föreslår att Sia och kamraterna ska gå till skogsdungen på gården och hämta nya kotteköttbullar. Sia ser lite bekymrad ut.


Karin uppmuntrar Sia med att säga gå du jag sitter kvar. Sia tar en hink och börjar gå mot träden, efter vartannat steg vänder hon sig om och tittar på Karin. Karin tittar tillbaka och ler. Vid träden plockar Sia hinken halv full med köttbullar och med snabba steg kommer hon tillbaka till Karin med ett stort leende. Hon säger, nu har jag fixat köttbullar själv!


Vad såg pedagogerna?

I det första exemplet har pedagogerna tillsammans arbetat fram hur de ska stötta Mira så att hon blir trygg. De vet att för barn är det viktigt att kunna förutse vad som kommer att hända. Genom att finnas nära till hand och berätta vad gruppen gör och vad som ska hända ger de Mira förutsättningar att veta vad som händer nu och vilka förändringar som kommer att ske. Genom att rutinerna är lika och samma varje dag blir Mira dag för dag tryggare med pedagogerna och miljön.


I sjukhus leken får pedagogerna se att Mira nu kan vara med i leken utan stöd av pedagogen.


I det andra exemplet utmanar pedagogen Karin Sia att gå lite längre bort från henne. Köttbullarna är slut och de behövs fler. Genom att Sia hela tiden ser Karin och kan ha ögonkontakt med henne vet Sia att Karin finns kvar. Karin är tryggheten när Sia vidgar sin trygghet på gården.


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

コメント


bottom of page