top of page
_MG_3760 HD.jpg

Börja med RUS- modellen, steg för steg - artikel 1 - Trygg med den första pedagogen

Denna artikel ingår i vår serie om RUS, Relations Utvecklings Schemat. För att du ska hitta dem enkelt heter de alla likadant, Börja med RUS - steg för steg och är numrerade så du vet i vilken ordning de skall läsas.


Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.


Område 1 - Relationen till pedagogerna


Det första området heter Relationen till pedagogerna och består av 5 steg.


Vi pedagoger och vår förmåga att knyta an och bygga relationer till barn och vårdnadshavare är den viktigaste förutsättningen för att barnen ska bli trygga och kunna delta i utbildningen för att utvecklas och lära.


Första området inom RUS modellen fokuserar på denna förmåga och vi observerar utvecklingen i fem steg.


1. Relationen till pedagogerna​

1a. Trygg med den första pedagogen/de första pedagogerna. 1b. Söker kontakt via mammiska och tal. 1c. Trygg med andra pedagoger på avdelningen. 1d. Ber om hjälp verbalt. 1e. Säger till om någon gör mig illa.


Den här artikeln handlar om 1a. Trygg med den första pedagogen/de första pedagogerna.


Att börja på förskola

För vårdnadshavarna är den dagen som barnet ska börja sin introduktion fyllt av olika känslor. En del ser fram emot att barnen ska ta del av en utbildning, andra att barnen får vänner och en del kan tycka att det är oroligt och något nytt. Lika för alla är att de ska ta del av förskolans värld och en introduktion. Från först stunden som familjen kommer in på förskolans gård eller lokaler börjar familjens och pedagogernas relation att utvecklas.


För vårdnadshavarna är det av största betydelse att de byggs upp en tillitsfull relation till pedagogerna på avdelningen för att de ska känna att förskolan är ett alternativ för deras barn. Denna förutsättning är lika viktig oberoende av vilken introduktionsmodell förskolan använder.


För att introduktionen av de nya familjerna ska bli lyckosam krävs det att pedagogerna är väl förberedda genom att introduktionen planeras och även utvärderas när den är genomförd så att vi ger vårdnadshavarna möjlighet till inflytande över utbildningen som introduktionen är en del av.


I förskolans läroplan står det även att arbetslaget har ett ansvar för att det skapas en tillitsfull relationen mellan vårdnadshavare och förskolan och detta arbetet är en viktig del för att barnet ska kunna bli trygg med den första / de första pedagogerna på förskolan. För att barnet ska kunna påbörja att bygga en relation med pedagogerna behöver vårdnadshavarna visa att de är trygga med pedagogen/ pedagogerna.


Pedagogerna i arbetslaget behöver skapa en samsyn kring vad en tillitsfull relation är i praktiken och hur ska de arbeta för att det skapas under introduktionen och under familjens kommande förskoleår.


Varje familj ska bemötas med respekt och bemötas utifrån sina behov. Pedagogerna måste läsa av barnens och vårdnadshavarnas signaler om hur de upplever introduktionen och följa upp flexibelt och individuellt. Uppdraget är mycket tydligt, ansvaret ligger hos oss pedagoger men vi kan inte göra jobbet själv. För att introduktionen ska bli lyckade behöver pedagogerna samarbeta med vårdnadshavarna.


När familjen kommer till förskolan och allt är nytt är barnets trygghet vårdnadshavarna. För att få veta om det är tryggt att vara på förskolan och om de nya vuxna är någon barnen kan lita på söker barnet bekräftelse hon vårdnadshavaren. När vårdnadshavarna agerar nyfiket, öppet och är positivt till den nya situationen speglar barnet sig i dem och blir lugnt. Introduktionen är komplex och kräver att pedagogerna och vårdnadshavarna är närvarande och samarbetar för att barnet ska se att det finns en relation mellan vårdnadshavaren och pedagogen. ”Om mina vårdnadshavare kan tycka om dig så kan jag det också”


1a Relation till den/de första pedagogerna

Detta är det första steget i område 1.


För att barnet ska kunna bli lämnad och trivas krävs det att det finns en relation att knyta an till.


På förskolan är det oftast första gången barnet blir lämnat till en främling för familjen allt ställs på sin spets. På en del förskolor är det en pedagog som är ansvarig för introduktionen och på andra är det fler som gör den tillsammans. Därför står det relation till en eller de första pedagogerna.


Exempel

Tyko började på sin nya förskola och han är inne på sin andra vecka. Vårdnadshavaren har lämnat Tyko i ungefär en vecka och Tyko har börjat knyta an till Kerstin. Det är Kerstin som på morgonen tar emot Tyko och tröstar honom när han blir ledsen när mamma går. Tyko är nöjd så länge han ser Kerstin och hon finns i närheten där han leker. Emellan varven går han fram till Kerstin eller ber henne komma för att han behöver lite uppmuntran och bekräftelse att allt är bra.


En dag kände Kerstin att det skulle kunna fungera att hon inte var i Tykos närhet en stund och att hon kunde gå ifrån på planering. Hon berättade det för Tyko och Tyko började gråta och säga ”jag vill ha dej, Jag vill ha dej.” Kerstin förklarade att hon ska vara bort en liten stund och att hon snart kommer tillbaka. Kerstin berättade också att kollegan Jesper som också har lek ute på förmiddagen stannar kvar hos honom. Jesper kommer fram och tröstar Tyko. Tyko gråter en stund och börjar sedan leka.

Efter ytterligare ett par veckor vågar sig Tyko ut på längre upptäcktsfärder från Kerstin och han tänjer på sin trygghets gräns. Mellan varven kastar han en blick för att försäkra sig att hon finns kvar.


Detta är något som vi i förskolan kallar vi gummibandet.


Tykos nya förskolekamrat Enja som också är ny introducerat på avdelningen kommer skuttande till sin förskola. När grinden öppnas springer hon in på gården och ropar ” Här har ni mig” När hennes pappa är redo för att gå vinkar Enja tillsammans med pedagogen Kerstin vid grinden. Sedan plockar Enja upp en hink och spade och börjar göra sandslott.


När barnen vinkar hejdå till sina vårdnadshavare, sover på förskolan tillsammans med sin pedagog eller accepterar att få hjälp vid övriga rutinsituationer är de trygga med den/de första pedagogerna.


Hjärtat gråter

För vårdnadshavarna är introduktionen och speciellt lämningen omtumlande och för många en svår separation. När Tykos introduktion är på sin tredje dag kommer Kerstin och Tykos mamma Linda överens om att imorgon ska hon lämna Tyko. Tyko och hans mamma ska komma klockan 9 och när Tyko har landat i en lek ska Linda säga hejdå. Linda och Kerstin är överens om att Linda ska göra ett kort hejdå och gå även om Tyko gråter.


På den fjärde dagen kommer Tyko glad till förskolan för att leka med sina bilar och Kerstin. När han har kommit igång med leken i sandlådan säger Linda att nu ska jag gå och jag kommer efter lunch. Tyko börjar gråta och ropa nej, nej, nej! Kerstin tar honom i sin famn och säger Hejdå Linda. Linda går. När Tyko har slutat gråta och börjat leka igen ringer Kerstin till Linda och berättar att Tyko nu är nöjd.


Kerstin upplevde det som om Linda tyckte att det var svårt att gå. Efter lunch kommer Linda för att hämta Tyko. Både Tyko och Linda är jätteglada. Kerstin berättar att Tyko både har varit glad och ibland har behövt sin napp, nalle och tagit emot tröst av Kerstin. Innan Linda går hem med Tyko berömmer Kerstin Linda och säger att det var jättebra gjort att hon gick i morse fast Tyko var så ledsen. Linda blir rörs och säger med tårar i ögonen. ”Berömmer du mej med?”


Vad såg pedagogen?

Kerstin har under de två första veckorna varit nära Tyko och och sett till att han ser henne. Så länge Tyko ser Kerstin vet han att hon finns i närheten och finns när han behöver henne. Efter ett par veckor när Tyko börjar bli lite trygg provar Kerstin att inte vara nära Tyko. Hon har observerat att han kan lämna henne i korta stunder för att utforska gården och förskolans lokaler.


När hon ska gå in och planera protesterar Tyko. Kerstin är noga med att förklara för Tyko att hon kommer tillbaka och att Jesper finns där för honom. I sitt arbete inkluderar Kerstin även Tykos mamma. Tillsammans ger de Tyko förutsättningar att bygga en relation till Kerstin.


Enja visar både med sin kropp och sitt språk att hon inte behöver ha bekräftelse av Kerstin att hon finns i närheten hela tiden.


I RUS modellen är Tyko på steg 1a - han är trygg med Kerstin, sin introduktions pedagog.


Mer om RUS modellen

Du hittar mer information om RUS modellen och de olika stegen här RUS modellen och du hittar översikten över alla stegen i RUS modellen och loggböckerna på sidan RUS Loggböcker.


I vår Academy har vi en digital grundkurs i RUS modellen RUS Grundkurs där vi går igenom alla stegen, hur du arbetar med modellen praktiskt i vardagen. Medlemmar på sidan har 10 % rabatt på utbildningen.

댓글


bottom of page