top of page
_MG_3760 HD.jpg

Åhh visst är det härligt att äntligen leka!!

Det är full aktivitet i rummet utanför kontoret där jag sitter och jobbar. Barnen har precis avslutat mellanmålet och några är på väg ut och några ska stanna inne för att fortsätta sina olika lekar. Jag hör ett barn som avslutat sitt mellanmål och ska fortsätta sin lek med kamraterna utbrista- Åhh vist är det härligt att äntligen leka! Varpå kamraten svarar ja och vi kunde spara vårt tåg till efter mellis så vi slapp börja om.


Leken har en särskild och unik roll i den svenska förskolan och leken är en viktig del i bland annat barnens sociala och språkliga utveckling. Förskolan är för många barn det ställe där det finns störst möjlighet att leka tillsammans med andra barn i fri lek, hela 57% av tiden i förskolan ägnas till fri lek. ( Åström m.fl 2020).


Enligt förskolans läroplan ska vi ge barnen tid till lek som de själva initierar till, men även till lek som vi pedagoger initierar. Vi pedagoger behöver kunskap om barnens lek för att kunna erbjuda barngruppen vi har här och nu just det som för leken framåt.

När jag läste boken Guidad lek i förskolan skriven av Robin Samuelsson och utgiven av Studentlitteratur 2021 så fick jag många aha upplevelser och påminnelser om det som vi kanske blir lite hemmablinda kring just barnens lek. Är vår miljö på förskolan anpassad till just de barnen som befinner sig i den nu, eller är det materialet som finns tillgängligt kanske anpassat för den tidigare barngruppen?


Hur inventerar vi och hur ser vi vad som kan behövas kompletteras i miljön eller kanske tas bort i miljön för att det finns för mycket framme. Materialet kanske skapar en oro och gör att barnen blir passiva och kan inte välja vad de vill leka för det finns för många val helt enkelt.


Guidad lek i förskolan beskriver en modell som kan vara hjälp i vårt arbete med barngruppen i deras lek. Samt att den ger möjlighet till självreflektion över vilken aktiv roll jag själv tar i barns lek. Hur avväger jag när jag bör gå in och ta en aktiv roll i en lekkonstellation för att leken ska komma vidare eller när jag ska ta en passivare roll. Vågar jag gå in i barnens lek?


Flera av kapitlen i boken ger konkreta tips på hur vi kan tänka kring leken för barn med flera modersmål och där vi pedagoger behöver stödja alla barnen i den sociala samvaron som leken erbjuder, hur kan jag lägga de verbala stigarna som barnen kan följa och att de samtidigt få kunskap om nya begrepp och ord så deras språkutveckling främjas med hjälp av leken.


Boken är mycket bra att läsa tillsammans i arbetslag där diskussionen kring leken kan behövas lyftas eller byggas på med mer kunskap. Den är tydlig och går lätt att känna igen sig i om man arbetar i förskolan. Kan vara en bra start för ett nytt arbetslag att utgår i från för att skapa en samsyn kring lek.


Ni som använder er av RUS modellen i ert arbete kommer känna igen mycket av hur vi beskriver barns lek och mycket bygger på Vygotskijs teorier.Frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget

  • I all vår välvilja av att erbjuda barnen en rik miljö kanske vi har för mycket material framme på avdelningen. Hur tänker vi kring vilket material vår barngrupp behöver just nu i deras lek?

  • Hur väljer jag att gå in i barns lek?

  • Hur gör jag om jag är osäker på att gå in och guida barnen i deras lek?

  • Hur skapa vi tillsammans i vårt arbetslag den bästa lekmiljön så att det främjar språkutveckling och den sociala utvecklingen?


Comments


bottom of page