top of page
file.jpg

Hur Tomten och Trollet blev till

Varför vi skapade Tomten & Trollet

Tomten och Trollet kom till för att ta fram en julkalender för förskolan till julen 2020 som kunde vara lätt att använda utifrån de förutsättningar som förskolan befann sig i just då med Covid-19.

Mycket av undervisningen och utbildningen skulle bedrivas ute och det var svårt att veta förutsättningar från en dag till en annan i större utsträckning än under de förhållande vi brukar arbeta efter i förskolan. Vi valde aktiviteter som inte kräver mycket förberedelser och där barnen fick möjlighet till stor delaktighet och inflytande.

 

Vår tanke var att den viktigaste aktiviteten i denna julkalender skedde i samtalen i barngruppen och att barnen var de viktiga personerna i denna julkalender och inte Tomten och Trollet. Sago karaktärerna lyfte frågor som vi vet är angelägna för barnen och som lätt får igång samtal och viktiga funderingar kring.

När vi skapade julkalendern hade vi stort fokus på just detta, att barnen skulle vara delaktiga, aktiva och få delge sina tankar och åsikter om saker som även sker i deras liv. Sedan fortsatte vi att inkludera några av barnkonventionens artiklar till de olika händelser som Trollet och Tomten hamnade i.

Julkalendern fick otroligt fin feedback vilket gjorde att vi tog steget till att börja göra korta filmer som ni pedagoger kan använda i ert arbete med barnen där vi tar hjälp av Tomten och Trollets karaktärer för att lyfta ämnen och frågor som barnen i våra barngrupper kan ha. Under våren 2021 ca en gång i månaden kommer vi att dela med oss av filmer om dilemman som Tomten och Trollet hamnar i sin sin lek, sin vardag och i mötet med människor. Filmerna kan ni visa för barnen och använda som underlag i sin undervisning. Till varje film
och dilemman medföljer en lärarhandledning med kopplingar till läroplanen. 

Barnkonventionen och reflektionsfrågor till arbetslaget som pedagogerna kan arbeta vidare
med. Dilemman handlar om ämnen som är aktuella under våren utifrån traditioner och
nationella temadagar. För att ha god framförhållning delar vi dilemmat en lång stund innan
traditionen eller temadagen infaller, till exempel dilemmat kring påsk publiceras i mars,
påsken infaller i början av april.

Tuula Torro & Camilla Lindgren

December 2020

bottom of page