top of page

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (SKA)

  • 25
すべてのステップを終了したすべての参加者にバッジが与えられます。

詳細

Syftet med kursen är att du som pedagog ska få kunskaper om SKA, varför det är viktigt och hur du praktiskt arbetar med SKA i din vardag. I kursen kopplar vi innehållet till skollagen, läroplanen, barnkonventionen och Skolverkets material om SKA. Varje kapitel innehåller filmer, texter och reflektionsfrågor. Genom filmerna får du tillräckligt med kunskaper för att börja arbeta med SKA. I kursen ingår det att både se filmerna och läsa texterna. I texterna går vi lite djupare på varje område. Filmerna tar ca 3 timmar att titta på och texterna tar ca 2,5 timme att läsa. Reflektionsfrågorna kan du som pedagog också diskutera med ditt arbetslag för kollegialt lärande.

概要

金額

SEK 550.00

既に参加していますか? ログイン

bottom of page