top of page

Introduktion för nya familjer i förskolan

  • 25steg
Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Syftet med kursen är att du som pedagog ska få kunskaper om hur du genomför en introduktion och hur du kan skapa förutsättningar för barns trygghet under introduktionen. Genom detta arbetet kan du skapa förutsättningar för en lång tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet. I kursen kopplar vi till förskolans läroplan och till barnkonventionen och på så sätt får du att få förutsättningar att sätta ord på det du gör i ditt vardagliga arbetet för sig själv, dina kollegor, vårdnadshavare och andra. Varje kapitel innehåller filmer, texter och reflektionsfrågor. Varje kapitel innehåller också reflektionsfrågor där du kan reflektera själv och tillsammans med ditt arbetslag för att skapa ett kollegialt lärande. I kursen ingår det att både se filmerna och läsa texterna .

Översikt

Pris

550,00 kr

Redan deltagare? Logga in

bottom of page